İLAH

İLAH
Kendine ibadet edilen, Allah (C.C.) Her şeyden çok sevilen, tâzim ve tesbih edilen Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri.(Eğer her şey Cenab-ı Hakk'a isnad edilmezse, bir an-ı vâhidde, gayr-ı mütenahî ilahların isbatı lâzım gelir; ve bütün zerrat-ı kâinattan daha çok olan şu ilahların herbirisi, bütün ilahlara hem zıd hem misil olması lâzım geliyor. Ve aynı zamanda, herbirisi, bütün kâinata elini uzatmış tasarrufatta bulunuyor gibi bir vaziyet alması lâzım gelir. Meselâ: Bal arısının bir ferdini yaratan bir k

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Ilah — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • ilahə — is. <ər.> Antik mifologiyada və bəzi dinlərdə; qadın cinsli allah. Qədim Yunanıstanda şüəra sinfi bir qissə və hekayət yazmaq istədikləri əsnada «Muza» adlı teatr ilahəsinə rücu edib ondan kömək və mədəd dilərdilər. F. K.. <Qızlar:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ilah — Islamic monotheism Declaration Polytheism Idolatry …   Wikipedia

  • ilah — is., Ar. ilāh 1) Bir alanda yaratıcılığı ile hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok tutulan kimse Müzik dünyasının ilahı. Moda ilahı. 2) din b. Çok tanrıcılıkta tanrı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ilah gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İlah — is., öz., din b., Ar. ilāh Tanrı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ilâh — I. (A.) [ ﺦﻝا ] ve benzerleri, ve diğerleri. II. (A.) [ ﻪﻝا ] tanrı, ilah …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • Ilah —    Moon god of the southern Semites, similar to Ilmaqah …   Who’s Who in non-classical mythology

  • ilah — ə. Allah, Tanrı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ilahə — ə. islamiyyətdən qabaq: qadın cinsindən olan büt …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ilah gibi — çok yakışıklı (erkek) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”